Dla kogo instalacja fotowoltaiczna?

Przede wszystkim ideą instalacji fotowoltaicznych jest zminimalizowanie emisji CO2 oraz
zredukowanie kosztów związanych z energia elektryczna. W praktyce trzeba mieć na uwadze aby
dobrać odpowiedniej wielkości instalacje do zużywanej energii. Czynników mających wpływ na
wielkość instalacji jest wiele, m.in.: lokalizacja obiektu, kierunek połaci dachowych, występowanie
zacienień itp.

W Polsce na założenie instalacji fotowoltaicznej decydują się w większości Male i średnie
gospodarstwa domowe. Pozwala to przy doborze odpowiedniej wielkości instalacji w kW na
zastosowanie alternatywnych metod grzewczych obiektów budowlanych, które sprawiają ze znacznie
bardziej się to opłaca niżeli stosując pospolite metody ogrzewania domu. Oprócz tego ze możemy
zminimalizować rachunki za prąd to również przysługuje nam ulga podatkowa związana z
termomodernizacja naszego obiektu.