Ulga podatkowa na instalacje fotowoltaiczne

Dzięki regulacjom które weszły w życie z końcem 2018 roku możemy skorzystać z ulgi
podatkowej, która reguluje rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r.
opublikowane w dzienniku ustaw 29 grudnia 2018r.


Uldze podatkowej podlega zakup materiałów, uprzedzeń oraz usług na poczet
termomodernizacji. Ustawa przewiduje w tym tez ulgę na instalacje fotowoltaiczne.


Dzięki temu od początku 2019 r. wszelkie wydatki poniesione w celu termomodernizacji
opisane w rozporządzeniu będą klasyfikować się do odliczenia od podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warto wiedzieć, że Zgodnie z ustawą kwota
odliczenia nie może przekroczyć 53 tys.zł.