Jak działa instalacja fotowoltaiczna

W dobie dzisiejszych rozwiązań dla branży odnawialnych źródeł energii, są różne typy
instalacji fotowoltaicznych z punktu widzenia dobranych komponentów. Podstawowa, pospolita
instalacja fotowoltaiczna składa się z modułów PV, falownika oraz zabezpieczeń dla prądu
stałego(strona DC) raz prądu przemiennego (strona AC). Panele słoneczne składają się z ogniw
solarnych, wykonanych z krzemu, które w procesie produkcji zostają połączone elektrycznie i są
zalaminowane w moduł solarny. Panele słoneczne w „konfrontacji” ze słońcem wytwarzają energie
elektryczną o stałym napięciu która jest wysyłana przez kable solarne do skrzynki z zabezpieczeniami
dla prądu stałego a następnie dociera do falownika gdzie jest przetwarzana na prąd przemienny o
napięciu 230V oraz częstotliwości 50hz. Po tym procesie prąd przemienny „wychodzi” z falownika do
skrzynki AC z zabezpieczeniami dla prądu przemiennego a następnie do rozdzielni głównej budynku
aby moc zasilać obwody elektryczne np. w domu. Warto wiedzieć aby instalacja fotowoltaiczna,
konstrukcja, falownik oraz innego komponenty były uziemione odpowiednim przekrojem kabla oraz
w odpowiedni sposób z rezystancja wynosząca ustawową wartość.